Cảm ơn

Cảm ơn anh/chị đã đặt bàn ở Hum Vegetarian. Chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với anh/chị để xác nhận thông tin.

Thank you

Thank you for your reservation at Hum Vegetarian. We will contact you soon to reconfirm the booking

Top